a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>>październik

PARP została Partnerem Przedsiębiorczości Science4Footabll i StartUp Challenge. Na co dzień Agencja realizuje programy rozwoju gospodarki, wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest wiodącą Agencją wspierającą rozwój startupów w Polsce poprzez programy inkubacyjne oraz akceleracyjne. Eksperymentalne programy akceleracyjne takie jak Scale Up, Poland Prize czy Elektro Scale Up zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez rynek, stając się wizytówką PARP.

Podczas StartUp Challenge przedstawiciel PARP weźmie udział w rozstrzygnięciu konkursu.

PARP została Partnerem Przedsiębiorczości Science4Footabll i StartUp Challenge. Na co dzień Agencja realizuje programy rozwoju gospodarki, wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Spotkajmy się 15-16 listopada 2021!