a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Amir Alroy

Amir jest ekspertem w wellness z bogatym doświadczeniem biznesowym. Amir jest współzałożycielem Welltech1 i współprzewodniczącym Global Wellness Summit w Izraelu. Jest także przedstawicielem Moonshot Global Wellness Institute i Global Wellness Day w Izraelu. Był założycielem, dyrektorem generalnym i prezesem Cloud 9 Wellness Clubs, pierwszych ekskluzywnych profesjonalnych klubów treningu personalnego w Izraelu. Zbudował Cloud 9 na bazie franczyzy American Fitness Together, którą nabył, a następnie przemianował na Cloud 9. Ponadto Amir był dyrektorem operacyjnym Arizen Real-Estate Development, firmy specjalizującej się w rozwoju nieruchomości. Wcześniej był dyrektorem operacyjnym w A.Y.R.A.D, rodzinnym holdingu inwestującym głównie w zaawansowane technologie i nieruchomości. Amir ukończył studia z wyróżnieniem w dziedzinie zarządzania sportem na Uniwersytecie St. Thomas w Miami na Florydzie oraz uzyskał certyfikatem trenera osobistego i coacha Wellness.