a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Andrea Riboli

Trener przygotowania fizycznego oraz szef działu nauki w pierwszej drużynie Atalanta Bergamo. Pracownik Performance Department w Atalanta B.C. oraz Wydziału Nauk Biomedycznych Zdrowia, Uniwersytetu w Mediolanie. Jego zainteresowania skupiają się na rozwoju metod treningowych i wydolności. W swojej pracy koncentruje się na implementacji danych naukowych do praktyki oraz kształtowania strategii rozwoju mistrzostwa sportowego, szczególnie u elitarnych dorosłych piłkarzy. Jest ekspertem wdrażającym do procesu treningowego technologię GPS, monitory HR, oceny subiektywne, platformy pomiarowe i systemy monitorowania siły i mocy. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych.