a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Bart Heuvingh

Trener AZ Alkmaar, odpowiada za doskonalenie młodych zawodników, wspiera ich rozwój sportowy i osobowości. Koncentruje się także nad rozwojem zawodników zagranicznych w Akademii w obszarze społecznym i pomaga im w integracji na boisku i wokół niego. Kształtuje u zawodników silną wiarą w rozwój – zawodnicy, którzy wierzą w swój talent i możliwości częściej stawiają sobie cele uczenia się, uczą się więcej na błędach, wykazują większe zaangażowanie, są bardziej otwarty na krytykę, częściej prosi trenera o pomoc i radę, doświadczają mniej stresu. Kształtuje u zawodników większą odpowiedzialność za własny proces uczenia się.