a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Łukasz Wojtowicz

Łukasz Wojtowicz pełni funkcję szefa gabinetu CEO UEFA Events SA, spółki UEFA odpowiedzialnej za komercyjną i operacyjną implementację najbardziej prestiżowych wydarzeń UEFA, takich jak UEFA EURO, UEFA Champions League lub UEFA Europa League. W swojej roli Łukasz kieruje zespołem wspierającym CEO w zarządzaniu strategicznym firmą, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie programami, wiedzą i zasobami. Łukasz studiował prawo na University of California w San Francisco i jest adwokatem w stanie New York. Łukasz dołączył do UEFA w 2009 roku, a podczas swojej kariery pracował również jako dyrektor obiektów na meczach UEFA Champions League i UEFA Europa League, a także dyrektor meczów UEFA EURO 2016 i kierownik projektu Finału UEFA Europa League w 2015 roku. Oprócz szerokiego wachlarza doświadczeń w pracy zw. z wydarzeniami sportowymi, Łukasz jest również zafascynowany najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i ich potencjałem wykorzystania w branży sportowej. Jest mentorem wiodącego europejskiego akceleratora sportowego i pełnił funkcję sędziego w międzynarodowych konkursach startupowych.