a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Paweł Startek

p.o. kierownika, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i marketing. Od ponad 20 lat pracuje w PARP, gdzie zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw. Odpowiada za rozwój oraz techniczne działanie systemu informatycznego Bazy Usług Rozwojowych – największej bazy usług rozwojowych w Polsce i zarządza programem Akademia Menadżera Innowacji. Prywatnie mąż i ojciec dwojga nastolatków, zafascynowany sportem, zwłaszcza piłką nożną.