a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Tim Meyer

Dyrektor medyczny i profesor zwyczajny w Instytucie Sportu i Medycyny Prewencyjnej (Saarland University, Niemcy) od 10.2008. Prof. Tim Meyer jest Przewodniczącym Komisji Medycznej w UEFA i Przewodniczącym Komisji Medycznej Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB), jest również członkiem Komisji Antydopingowej Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) ) oraz członkiem Komisji Lekarskiej Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego (DOSB). Lekarz medycyny ze specjalizacją z medycyny sportowej. Ekspert w grupie zadaniowej UEFA ds. Protokołu Return-to-Play. W 2007 roku został szefem Instytutu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Paderborn. Pełni funkcję szefa międzynarodowego programu studiów doktoranckich „Nauka i zdrowie w piłce nożnej”. Główne obszary badań Prof. Meyera to fizjologia wysiłku fizycznego, zalecenia treningu i odnowy biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Pod jego nadzorem przeprowadzono kilka projektów badawczych wśród elitarnych i rekreacyjnych sportowców (łącznie ponad 100 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Science and Medicine in Football” (razem z Franco Impellizzerim) oraz zastępcą redaktora „Journal of Science and Medicine in Sport” oraz zastępcą redaktora „Sports Medicine Open”.