a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Tomasz Snażyk

Tomasz Snażyk to uznany prawnik, specjalizujący się m.in. w doradztwie i transakcjach na rynku VC. Obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji Startup Poland, jednego z kluczowych NGO na scenie technologicznej w Polsce. Tomasz jest jednym z partnerów i założycieli kancelarii SKM Legal, pracującej przy wielu z największych w regionie CEE transakcjach oraz rundach inwestycyjnych w startupach, zasiada m.in. w radzie nadzorczej Audioteki czy funduszu SMOK. Ma za sobą kilkanaście lat kariery prawniczej m.in. pracę w kancelarii Kerosky & Associates w San Francisco czy doświadczenie z kancelarii Gide Loyrette Nouel oraz dziesiątki transakcji na koncie. Od 2013 r. jako współzałożyciel SKM Legal specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym na rzecz inwestorów krajowych i międzynarodowych, blisko współpracując z kluczowymi osobami z polskiego ekosystemu innowacji. Fundacja Startup Poland, to jedna z najaktywniejszych polskich organizacji pozarządowych i think-tanków, której celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz reprezentowanie społeczności polskich startupów w procesach legislacyjnych. Organizację założyła grupa doświadczonych przedsiębiorców, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów. Co roku Fundacja publikuje kilka raportów m.in. Polskie Startupy. FSP jest też organizatorem cyklu konferencji Startupy w Pałacu.